tuyendung

Trưởng Bộ Phận Phụ Trách Kiểm Soát Hợp Đồng Và Thanh Quyết Toán

Tác giả: Nguyễn Thuỳ Trang 21 tháng 09, 2023
1.Mô tả công việc - Cùng các Phòng/Ban chuyên môn khác phối hợp kiểm tra hợp đồng, tham gia đàm phán với đối tác liên quan đến các gói thầu/ hạng mục/ công trình xây dựng. - Kiểm tra, rà...
Đọc thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Văn Phòng Hội Đồng Quản Trị (Phụ Trách Mảng Dự Án)

Tác giả: Nguyễn Thuỳ Trang 18 tháng 09, 2023
1.Mô tả công việc - Tham gia công tác tổ chức các cuộc họp, làm việc của HĐQT/thành viên HĐQT, Uỷ ban/Hội đồng/Đơn vị trực thuộc HĐQT. - Soạn thảo, tốc ký các văn bản, ý kiến chỉ đạo của...
Đọc thêm

Chuyên Viên Kinh Doanh Dự án

Tác giả: Nguyễn Thuỳ Trang 13 tháng 09, 2023
1.Mô tả công việc - Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho từng dự án theo từng phân kì. - Tìm kiếm, đào tạo, phát triển hệ thống đại lý bán hàng cho các dự án của công ty. -...
Đọc thêm

Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế

Tác giả: Nguyễn Thuỳ Trang 22 tháng 08, 2023
1.Mô tả công việc - Lập và trình phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế; Kiểm soát chất lượng và tiến độ thực hiện Hồ sơ thiết kế theo kế hoạch và hợp đồng; Kiểm soát Tổng mức đầu tư/Tổng dự...
Đọc thêm

Chuyên Viên Quản lý Thi Công Hoàn Thiện Nội Thất

Tác giả: Nguyễn Thuỳ Trang 21 tháng 08, 2023
1.Mô tả công việc - Thực hiện các các nhiệm vụ do Trưởng phòng QLTC, lãnh đạo Ban Dự án giao phó - Kiêm tra giám sát trực tiếp các công tác liên quan đến Tiến dộ, chất lượng, an...
Đọc thêm

Kỹ Sư Quản Lý Và Giám Sát Xây Dựng – Làm Tại Đà Nẵng

Tác giả: Nguyễn Thuỳ Trang 16 tháng 08, 2023
1. Mô tả công việc - Kiểm tra tính hợp lý của hồ sơ thiết kế liên quan đến Kiến trúc, kết cấu của dự án, đề xuất các giải pháp tối ưu nếu có. Đảm bảo là nhà thầu...
Đọc thêm

Chuyên Viên Phát Triển Dự Án – Làm Tại Phú Quốc

Tác giả: Nguyễn Thuỳ Trang 11 tháng 08, 2023
1.Mô tả công việc - Chịu trách nhiệm công việc được phân công liên quan đến Dự án và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được phân công; - Thu thập, nghiên cứu, phân tích thông tin...
Đọc thêm

Chuyên Viên Phát Triển Dự Án – Làm Tại Đà Nẵng

Tác giả: Nguyễn Thuỳ Trang 11 tháng 08, 2023
1.Mô tả công việc - Chịu trách nhiệm công việc được phân công liên quan đến Dự án và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được phân công; - Thu thập, nghiên cứu, phân tích thông tin...
Đọc thêm

Chuyên Viên Giải Phóng Mặt Bằng – Làm Tại Phú Quốc

Tác giả: Nguyễn Thuỳ Trang 07 tháng 08, 2023
1.Mô tả công việc - Chịu trách nhiệm công việc được phân công liên quan đến Dự án và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và BLĐ về công việc được phân công. - Thực hiện công tác chuẩn bị...
Đọc thêm

Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án – Làm Tại Phú Quốc

Tác giả: Nguyễn Thuỳ Trang 07 tháng 08, 2023
1.Mô tả công việc - Chịu trách nhiệm công việc được phân công liên quan đến Dự án và chịu trách nhiệm trước BLĐ về công việc được phân công; - Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự...
Đọc thêm