tuyendung

Chuyên Viên Pháp Chế

Tác giả: Nguyễn Thuỳ Trang 13 tháng 06, 2024
1.Mô tả công việc - Soạn thảo các hồ sơ pháp lý doanh nghiệp và thực hiện thủ tục đăng ký/thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. - Soạn thảo, rà soát các hợp đồng và tài liệu pháp...
Đọc thêm

Trưởng Bộ Phận Pháp Chế Hợp Đồng

Tác giả: Nguyễn Thuỳ Trang 13 tháng 06, 2024
1.Mô tả công việc - Rà soát Hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng (theo mẫu FIDIC và các Hợp đồng theo quy định của Bộ Xây dựng) căn cứ theo đề xuất của Bộ phận chuyên môn. - Tư...
Đọc thêm

Phó Tổng Giám Đốc

Tác giả: Nguyễn Thuỳ Trang 05 tháng 06, 2024
1. Mô tả công việc - Chịu trách nhiệm về các mặt hoạt động của dự án bất động sản trước Ban lãnh đạo Tập đoàn và trước Pháp luật; quản lý các Ban Quản lý Thiết kế, Ban Quản...
Đọc thêm

Phó Giám Đốc Ban Quản Lý Xây Dựng

Tác giả: Nguyễn Thuỳ Trang 05 tháng 06, 2024
1. Mô tả công việc - Trực tiếp quản lý, điều hành chung mọi công việc theo chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý Xây dựng và các Ban QLDA trên toàn quốc. - Phối hợp trong công tác...
Đọc thêm

Phó Giám Đốc Ban Đấu Thầu

Tác giả: Nguyễn Thuỳ Trang 03 tháng 06, 2024
1.Mô tả công việc - Tổ chức thực hiện xây dựng quy chế đấu thầu của Tập Đoàn; - Phối hợp với ban dự án xây dựng kế hoạch đấu thầu của các dự án trong Tập Đoàn; - Tổ...
Đọc thêm

Chuyên Viên Kiến Trúc Quy Hoạch

Tác giả: Nguyễn Thuỳ Trang 28 tháng 05, 2024
1. Mô tả công việc - Phối hợp với các đơn vị tư vấn để triển khai Hồ sơ thiết kế (HSTK) theo sự chỉ đạo của Trưởng Bộ phận Kiến trúc, Quy hoạch. - Quản lý và lưu trữ...
Đọc thêm

Chuyên Viên Quản Lý Thiết Kế Nội Thất

Tác giả: Nguyễn Thuỳ Trang 28 tháng 05, 2024
1. Mô tả công việc - Thực hiện việc thiết kế và quản lý thiết kế hạng mục Nội thất theo sự chỉ đạo của Trưởng Bộ phận QLTK Nội thất/Trưởng Phòng QLTK. - Quản lý chất lượng, tiến độ...
Đọc thêm

Phó Giám Đốc Ban Quản Lý Vận Hành

Tác giả: Nguyễn Thuỳ Trang 18 tháng 05, 2024
1.Mô tả công việc - Thiết lập danh mục, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu các tài sản là bất động sản của Tập đoàn, cập nhật và thực hiện báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất...
Đọc thêm

Phó Giám Đốc Ban Đầu Tư

Tác giả: Nguyễn Thuỳ Trang 17 tháng 05, 2024
1.Mô tả công việc - Tham gia đề xuất phương án hoạch định chiến lược đầu tư của Công ty; - Triển khai, phân tích hiệu quả, xác định giá trị của những dự án M&A, doanh nghiệp mục tiêu;...
Đọc thêm

Trưởng Bộ Phận QS

Tác giả: Nguyễn Thuỳ Trang 16 tháng 05, 2024
1.Mô tả công việc - Thực hiện giúp việc Ban lãnh đạo về công tác kiểm soát khối lượng nghiệm thu của các dự án đảm bảo chất lượng dự án và giá trị nghiệm thu thanh/quyết toán. - Kiểm...
Đọc thêm