Tầm nhìn sứ mệnh

Giới thiệu

Tầm nhìn

Thaiholdings đặt mục tiêu sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực bất động sản và tài chính, hướng tới tăng trưởng, phát triển bền vững trong khu vực và vươn tầm Thế giới.

Sứ mệnh

Luôn nỗ lực nâng cao giá trị cuộc sống của cộng đồng! Chúng tôi tin tưởng rằng chỉ có mang lại những giá trị tốt đẹp cho khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, xã hội mới chính là mang lại giá trị, sự phát triển và tồn tại của chúng tôi. Do đó, sứ mệnh này là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Thaiholdings.

Giá trị cốt lõi

Chữ tín – Chất lượng: Luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, cam kết mang lại những dịch vụ, sản phẩm chất lượng cao, cũng như góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Đổi mới – Sáng tạo: Không ngừng đổi mới và sáng tạo nhằm đáp ứng, bắt nhịp được nhu cầu của xã hội trong thời đại mới.

Tôn trọng – Ghi nhận: Coi trọng yếu tố con người, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và nhân văn, tạo cơ hội phát triển công bằng cho tất cả CBNV, đồng thời ghi nhận bằng chính sách đãi ngộ xứng đáng cho những đóng góp tích cực của người lao động.

Đồng lòng – Gắn kết: Xây dựng tập thể đoàn kết, đồng tâm, đồng lòng cùng cố gắng, nỗ lực vì mục tiêu chung.