Tầm nhìn sứ mệnh

Giới thiệu

Tầm nhìn

Thaiholdings đặt mục tiêu trong vòng 5 năm tới sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp kinh tế đa ngành ổn định – phát triển bền vững đi đầu trong khu vực và vươn tầm Thế giới.

Sứ mệnh

Mang lại các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế. Đặt lợi ích của cổ đông và đối tác làm trọng tâm và tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, minh bạch và công bằng.