Ban lãnh đạo

Giới thiệu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN CHÍ KIÊN

Chủ tịch HĐQT
1978

VŨ NGỌC ĐỊNH

Thành viên HĐQT
1980

TRẦN THỊ THANH GIANG

Thành viên độc lập HĐQT
1979

PHAN MẠNH HÙNG

Thành viên HĐQT
1978

VŨ THANH HUỆ

Thành viên HĐQT
1985

Ban Điều hành

VŨ NGỌC ĐỊNH

Tổng Giám đốc
1980

VŨ THANH HUỆ

Phó Tổng Giám đốc
1985

ĐẶNG VĂN THẮNG

Phó Tổng Giám đốc
1983

NGÔ QUYẾT TIẾN

Kế toán trưởng
1969

Ban Kiểm soát

NGUYỄN THU VÂN

Trưởng Ban kiểm soát
1978

DƯ THỊ HẢI YẾN

Thành viên Ban kiểm soát
1988

Bùi Thị Thanh Nhàn

Thành viên Ban Kiểm soát
1989