Tuyển dụng

Việc làm tuyển dụng
Chuyên Viên Nguồn Vốn

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2024

Xem thêm
Phó Ban Quản Lý Dự Án Phú Quốc

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2024

Xem thêm
Chuyên Viên Pháp Chế

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2024

Xem thêm
Trưởng Bộ Phận Pháp Chế Hợp Đồng

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2024

Xem thêm
Phó Tổng Giám Đốc

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2024

Xem thêm
Phó Giám Đốc Ban Quản Lý Xây Dựng

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2024

Xem thêm
Phó Giám Đốc Ban Đấu Thầu

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024

Xem thêm
Chuyên Viên Kiến Trúc Quy Hoạch

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2024

Xem thêm
Chuyên Viên Quản Lý Thiết Kế Nội Thất

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2024

Xem thêm
Phó Giám Đốc Ban Quản Lý Vận Hành

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024

Xem thêm