Tin tức

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Thaiholdings

24/11/2020

Ngày 20/11/2020 Công ty Cổ phần Thaiholdings được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho việc chào bán cổ phiếu ra công chúng. Sau đây là Thông báo chính thức về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Thaiholdings.