Tin tức

Thaiholdings – ĐHCĐ thường niên 2022

29/04/2022

Sáng ngày 29/4, Công ty Cổ phần Thaiholdings (mã chứng khoán: THD) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Hội trường Hoa sen 6, Khách sạn Kim Liên.

Với sự tham gia của 17 cổ đông với hơn 332 triệu cổ phần, tương ứng với 95% cổ phần có quyền biểu quyết và kết thúc đại hội các tờ trình đều được thông qua.

Năm 2022, Thaiholdings lên mục tiêu doanh thu thuần đạt 8.880 tỷ đồng, thu nhập khác đạt 1.155 tỷ đồng, lần lượt tăng 4,7% và 95% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.503 tỷ đồng, tăng 4,9% so với năm ngoái. Năm 2022, doanh nghiệp đề xuất mức trả cổ tức không quá 15% bằng tiền hoặc cổ phiếu.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, công ty dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% tức số cổ phiếu dự kiến phát hành là 35 triệu.

HĐQT đề ra một số nhiệm vụ cho năm nay như thực hiện IPO và tăng vốn cho công ty con là CTCP Tập đoàn Thaigroup trong quý II/2022; thực hiện xong giải phóng và đền bù mặt bằng cho dự án Enclave Phú Quốc trong quý II/2022; hoàn thiện về mặt pháp lý dự án và các báo cáo nghiên cứu của cơ quan ban ngành liên quan đến dự án Khách sạn Kim Liên; chuyển nhượng một số công ty, dự án mang lại lợi nhuận lớn như Apatit, công ty Tôn Đản.