Tin tức

Thaiholdings cập nhật tiến độ dự án Enclave Phú Quốc và Kim Liên trong BCTC mới

29/08/2022

Thaiholdings cho biết, dự án Enclave Phú Quốc đang thực hiện giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư xây dựng. Dự án Kim Liên đang trong quá trình thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư.

CTCP Thaiholdings (Mã: THD) vừa công bố báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 đã soát xét.

Trong đó, báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét của Thaiholdings cho thấy doanh thu hoạt động tài chính nửa đầu năm là 233 tỷ đồng, giảm 93,9 tỷ đồng so với số liệu trên báo cáo tài chính tự lập được công bố trước đó (326,8 tỷ đồng).

Lý giải điều này, Thaiholdings cho biết, nguyên nhân là do Thaiholdings có Công ty cổ phần Tôn Đản Hà Nội được sở hữu chéo bởi CTCP – Tập đoàn Thaigroup và Công ty cổ phần Thaiholdings dẫn đến quan điểm giữa kế toán CTCP Thaiholdings và đơn vị Kiểm toán có sự khác nhau về việc “điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ tương ứng cho những thay đổi trong vốn chủ sở hữu của công ty liên kết từ ngày đầu tư (ngày kiểm soát công ty con) đến ngày báo cáo” khi Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup thực hiện thoái vốn tại CTCP Tôn Đản Hà Nội.

Một khoản mục khác có sự chênh lệch giữa báo cáo trước và sau soát xét là “Lợi nhuận khác”. Trên báo cáo đã soát xét, con số này là âm 1,94 tỷ đồng trong khi báo cáo trước đó là âm 22,9 tỷ đồng.

Theo Thaiholdings, sự thay đổi này là do CTCP – Thaigroup (công ty con) ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh tiền phạt chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ các kỳ trước là 21 tỷ đồng. Trên báo cáo tài chính đã soát xét của Thaiholdings, kiểm toán đã ghi nhận theo đúng kỳ kế toán phát sinh đồng thời làm lợi nhuận khác trong kỳ tăng một khoản tương ứng.

Như vậy, tổng kết 6 tháng đầu năm 2022, Thaiholdings đạt 263 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, tăng mạnh so với mức âm 60 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Thaiholdings cho biết, tại ngày 30/6/2022, công ty đang thực hiện giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc. Đây là dự án nhằm đầu tư xây dựng khu phức hợp nghỉ dưỡng và căn hộ cao cấp đáp ứng nhu cầu ở cho người dân và khách du lịch tại xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đây là một trong những dự án trọng điểm của Thaiholdings khi tổng vốn đầu tư lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.

Liên quan đến dự án Kim Liên, tính đến 30/6/2022, chủ đầu tư đang trong quá trình thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư.

Theo Vietnambiz