Tin tức

Tổng quan đề án tái cấu trúc giai đoạn 1 của Thaiholdings

24/02/2023

Nhằm thay đổi các tồn tại trong quản lý điều hành, quản lý tài chính, cũng như tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Thaiholdings, HĐQT đã thông qua nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT/THD về việc triển khai đề án tái cấu trúc giai đoạn 1.

Trong đó, 7 chuyên đề thuộc đề án tái cấu trúc giai đoạn 1 đã được HĐQT phê duyệt để thực hiện gồm:

Chuyên đề 1: Tái cấu trúc bộ máy tổ chức.

Chuyên đề 2: Tái cấu trúc hệ thống quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ.

Chuyên đề 3: Tái cấu trúc hệ thống quản trị nhân sự.

Chuyên đề 4: Tái cấu trúc hệ thống quản trị tài chính.

Chuyên đề 5: Tái cấu trúc hình ảnh, diện mạo và văn hoá doanh nghiệp.

Chuyên đề 6: Tái cấu trúc hệ thống quản trị hành chính, tài sản và văn phòng khác.

Chuyên đề 7: Tái cấu trúc hệ thống kinh doanh.

Bà Vũ Thanh Huệ – P.TGĐ, người chủ trì đề án tái cấu trúc thông qua nội dung chi tiết tại Lễ khởi động đề án

Với chuyên đề đầu tiên, việc tái cấu trúc được thực hiện từ sắp xếp lại sơ đồ tổ chức theo hướng tinh giảm và quy hoạch lại các phòng ban theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đây được coi là nền móng nhằm định hình cho hoạt động tái cấu trúc hệ thống quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ.

Hệ thống quy trình, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ được coi là những bánh răng giúp cho các hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp được vận hành hiệu quả hơn. Tuy nhiên, các quy trình, quy định hiện có của Thaiholdings lại đang thiếu tính cập nhật cũng như chưa theo kịp được với tốc độ phát triển của công ty. Việc tái cấu trúc lại hệ thống các quy trình, quy định này sẽ giúp hoạt động và sự phối hợp công việc về mọi mặt của Thaiholdings được thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác hơn.

Nhân sự là một phần quan trọng của đề án tái cấu trúc Giai đoạn 1 tại THD, bởi nhân lực chính là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Thực tế hiện nay, thiết kế tổ chức, số lượng nhân sự của Thaiholdings chưa thực sự sát với nhu cầu thực tế, chưa có liên kết rõ ràng với cơ cấu của công ty. Do đó, việc định biên lại cơ cấu nhân sự, hệ thống chức danh vô cùng cần thiết. Song song với việc điều chỉnh lại hệ thống nhân sự, xây dựng KPI cũng như chính sách về chế độ, lương, thưởng cho các CBNV cũng được triển khai.

Tái cấu trúc hệ thống quản trị tài chính nằm trong chuyên đề số 4 của đề án, đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm của giai đoạn 1. Với chuyên đề này, Ban lãnh đạo công ty xác định các bước điều chỉnh cần sát với thực tế hoạt động, trước tiên cần rà soát hiện trạng và xây dựng cấu trúc sở hữu toàn công ty. Sau đó sẽ tiến tới xây dựng hệ thống quản lý tài chính, kế toán tập trung; xây dựng hệ thống báo cáo quản trị và xây dựng, chuẩn hoá hệ thống kế toán và thuế.

Với quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, số lượng nhân sự ngày càng tăng thì văn hoá cũng như hình ảnh của Thaiholdings cần được chuẩn hoá và xây dựng chuyên nghiệp hơn. Trong giai đoạn này, Thaiholdings tập trung thúc đẩy tinh thần gắn kết thông qua các hoạt động nội bộ; Tăng cường hiệu quả các kênh thông tin nhằm truyền tải thông điệp, chính sách của Ban Lãnh đạo tới toàn thể CBNV; Nâng cao công tác quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu, các nhãn hàng thuộc sở hữu của công ty…Từ đó đưa ra các kế hoạch quảng bá thương hiệu Thaiholdings ngày một vững mạnh và chuyên nghiệp trên thị trường.

Một trong những trọng tâm trong chuyên đề 6 tái cấu trúc hệ thống quản trị hành chính, tài sản và văn phòng là xây dựng Trung tâm lưu trữ tập trung nhằm hệ thống hoá toàn bộ các văn bản hành chính, đảm bảo tính bảo mật cũng như tránh các thất thoát không đáng có.

Chuyên đề cuối cùng trong đề án giai đoạn 1 là tái cấu trúc hệ thống kinh doanh. Trong thời gian tới, Ban lãnh đạo công ty sẽ thực hiện kiện toàn bộ máy kinh doanh và áp dụng KPI chỉ tiêu kinh doanh theo giai đoạn 3-6 tháng.

Ban Điều hành cùng các cán bộ quản lý hoàn thành ký cam kết triển khai đề án tái cấu trúc giai đoạn 1

Các chuyên đề nằm trong đề án tái cấu trúc giai đoạn 1 này nằm trong một kế hoạch toàn diện, được thực hiện trong nhiều giai đoạn và có sự điều chỉnh nhằm phù hợp với thực tiễn. Tái cấu trúc để nâng cao hiệu quả hoạt động của doạnh nghiệp và đề án tái cấu trúc của Thaiholdings được kỳ vọng sẽ giúp công ty ngày càng phát triển, ổn định và hoạt động hiệu quả hơn./