Tin tức

Thaiholdings tổ chức đại hội công đoàn khoá II, nhiệm kỳ 2023-2028

27/03/2023

Vừa qua, tại văn phòng trụ sở Công ty Cổ phần Thaiholdings đã tổ chức Đại hội công đoàn khoá II, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Với tinh thần, trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khoá II gồm 7 đồng chí. Ban chấp hành khoá mới đã họp phiên thứ nhất và bầu bà Vũ Thanh Huệ – Phó Tổng giám đốc công ty làm Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ông Đặng Văn Thắng – Đại diện Đoàn chủ tịch Đại hội đọc diễn văn khai mạc

Sau một thời gian chuẩn bị cũng như  được sự quan tâm chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm, sự quan tâm lãnh đạo của Ban Tổng Giám đốc, sự phối hợp với chính quyền và các đoàn thể, Đại hội Công đoàn của Công ty Cổ phần Thaiholdings được long trọng tổ chức.

Trong nhiệm kì qua, Công đoàn Công ty CP Thaiholdings đã không ngừng phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ, đoàn viên; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; khắc phục những khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn ra trong năm 2020, 2021 và những tháng đầu của năm 2022; phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2021-2022. Tổ chức Công đoàn đã quan tâm làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, người lao động.

Bà Nguyễn Thu Vân – Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu

Sau khi thông qua chương trình, quy chế Đại hội và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, các báo cáo Thẩm tra tư cách đại biểu, dự thảo quyết định thông qua Ban hành Quy chế tài chính Công đoàn và báo cáo kết quả tài chính hoạt động Công đoàn Công ty CP Thaiholdings, nhiệm kỳ 2021 – 2022 đã được trình bày trước Đại hội.

Đặc biệt, Đại hội lần này còn để tiến hành bầu Ban chấp hành công đoàn khoá II, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó, số lượng Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 là: 07 đồng chí. Công tác tuyển chọn và đề cử được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn VN và hướng dẫn của Liên Đoàn Lao động Quận. BCH Công đoàn khóa I đã thực hiện đầy đủ quy trình giới thiệu nhân sự BCH Công đoàn Công ty khóa II; đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của quận Hoàn Kiếm và Ban Tổng Giám đốc Công ty về danh sách dự kiến tham gia BCH Công đoàn khóa II , nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Với sự nhất trí cao, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu Ban chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

  • Đồng chí Vũ Thanh Huệ trúng cử Chủ tịch BCH Công đoàn
  • Đồng chí Đặng Văn Thắng trúng cử Phó Chủ tịch BCH Công đoàn
  • Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà trúng cử Uỷ viên BCH Công đoàn
  • Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử Uỷ viên BCH Công đoàn
  • Đồng chí Dư Thị Hải Yến trúng cử Uỷ viên BCH Công đoàn
  • Đồng chí Trần Kiều Trinh trúng cử Uỷ viên BCH Công đoàn
  • Đồng chí Nguyễn Hoài Thu trúng cử Uỷ viên BCH Công đoàn

TGĐ Phan Mạnh Hùng chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn khoá II, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã diễn ra với tinh thần hành động “Kế thừa, ổn định, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, thiết thực và phát triển”. Đại diện BCH Công đoàn khoá mới, Bà Vũ Thanh Huệ – Phó TGĐ – Chủ tịch Công đoàn khẳng định: “BCH sẽ quyết tâm, đoàn kết phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên mỗi cương vị, nhiệm vụ công tác được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của đoàn viên công đoàn, góp phần bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.”