Tin tức

Thaiholdings đặt mục tiêu lãi hơn 240 tỷ đồng

28/04/2023

Hội đồng quản trị định hướng tập trung triển khai công tác tái cấu trúc, tiếp cận dự án và doanh nghiệp tại các thành phố lớn, trực thuộc TW, mạnh về du lịch.

Ngày 27/4, Công ty Cổ phần Thaiholdings (MCK: THD) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Tại sự kiện, hội đồng quản trị thông qua mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất năm 2023 đạt 3.272 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 358 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 241 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2022, doanh thu công ty đạt 4.112 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 301 tỷ đồng. Tổng tài sản ghi nhận cuối năm là 8.275 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 2.252 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 6.023 tỷ đồng. Thaiholdings đã thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu và không còn hợp nhất số liệu của một số công ty con vào số liệu của tập đoàn.

Về nguồn vốn, doanh nghiệp gia tăng vốn chủ sở hữu thêm 268 tỷ đồng, lên 5.939 tỷ đồng, đồng thời, giảm 632 tỷ đồng vay dài hạn, giảm 50% số vay ngắn hạn. Qua đó, tổng vay ngắn hạn của Thaiholdings còn 885 tỷ đồng.

Đoàn Chủ tịch tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Thaiholdings.

Trong năm 2023, công ty đặt trọng tâm vào hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư; duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh chủ chốt. Thaiholdings đang tiếp cận các dự án và doanh nghiệp có địa bàn tập trung tại các thành phố lớn, trực thuộc TW và các địa phương có thế mạnh về du lịch.

Các dự án mà doanh nghiệp đang sở hữu gồm: dự án đô thị và nghỉ dưỡng gần 352 ha ở Phú Quốc; 3,5 ha đất vàng tại số 5 – 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội; 2,7 ha đất ở tại khu đô thị Xuân Thành, TP Ninh Bình…

Ban lãnh đạo công ty cũng cho biết, việc quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn của cổ đông và nguồn vốn vay… sẽ được triển khai đồng thời.

Ông Phan Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Thaiholding phát biểu tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Dịp này, đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10%.

Cũng tại sự kiện, Công ty Cổ phần Thaiholdings còn miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để kiện toàn bộ máy tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Thuyết chúc mừng ông Nguyễn Chí Kiên (bên trái) trúng cử vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị

Danh sách thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm: ông Nguyễn Chí Kiên – Chủ tịch. Các thành viên gồm ông Phan Mạnh Hùng, bà Vũ Thanh Huệ, ông Vũ Ngọc Định, bà Trần Thị Thanh Giang – thành viên độc lập.

Ban Kiểm soát nhiệm gồm ba thành viên: trưởng ban Nguyễn Thu Vân (thay ông Bùi Lê Quang – từ nhiệm từ tháng 10/2022) cùng hai thành viên là bà Dư Thị Hải Yến và bà Bùi Thị Thanh Nhàn.

Theo Vnexpress.