Tin tức

THAIHOLDINGS CÔNG BỐ TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI GIAI ĐOẠN 2024-2030

02/07/2024

Sáng ngày 2/7/2024, Công ty Cổ phần Thaiholdings đã long trọng tổ chức Lễ công bố Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi giai đoạn 2024-2030. Đây sẽ là nền móng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của toàn Tập đoàn và các công ty thành viên, hướng đến những giá trị tốt đẹp hơn, vững vàng hơn trong thời gian tới.

Toàn cảnh Lễ công bố Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Chuyên đề xây dựng Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đề án Tái cấu trúc do Bà Vũ Thanh Huệ – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings chủ trì. Các nội dung chính của Chuyên đề được xây dựng trên tinh thần tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống đã được vun đắp, đồng thời xây dựng những giá trị mới, phù hợp cho sự phát triển của Thaiholdings trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Tổng Giám đốc Vũ Thanh Huệ phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thanh Huệ – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings chia sẻ: “Với việc xác định Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi này, Ban lãnh đạo công ty hướng tới xây dựng một Thaiholdings không chỉ là một doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn là một tổ chức, một mái nhà chung, nơi toàn thể CBNV có cơ hội phát triển bản thân, cùng nhau đóng góp những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.”

Với sự nghiên cứu kỹ càng, Ban chỉ đạo công tác xây dựng Chuyên đề đã dành nhiều thời gian thảo luận, trao đổi nhằm đưa ra những nhận định đúng đắn và khách quan nhất. Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi mới – là kết quả của 13 năm hình thành và phát triển, là “tài sản trí tuệ” giá trị của người Thaiholdings, đồng thời là kim chỉ nam góp phần định hướng cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi giai đoạn 2024 – 2030 được công bố chính thức như sau:

Tầm nhìn: Trở thành Tập đoàn đầu tư Tài chính và Bất động sản hàng đầu khu vực.

Sứ mệnh: Phát triển xanh, đóng góp những giá trị tốt đẹp nhất cho công đồng.

5 giá trị cốt lõi:

  • Tích cực;
  • Tổ chức học tập;
  • Xây dựng uy tín và hình ảnh cá nhân;
  • Ghi nhận và tôn vinh;
  • Khát vọng chiến thắng.

Ông Ngô Quyết Tiến – Phó TGĐ Công ty CP Thaiholdings và bà Phạm Thu Hằng – Phó TGĐ Công ty CP-Tập đoàn Thaigroup chúc mừng bà Vũ Thanh Huệ hoàn thành Đề án

Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Thaiholdings thể hiện quyết tâm thực hiện những đổi mới cho giai đoạn tiếp theo

Trong giai đoạn phát triển mới, Thaiholdings xác định mục tiêu phát triển bền vững hơn, với sứ mệnh tốt đẹp và xây dựng những giá trị cốt lõi gắn liền và văn hóa doanh nghiệp phù hợp với những thay đổi từ nội tại cho đến những biến động không ngừng từ thị trường. Với nỗ lực xây dựng và đổi mới lần này, Công ty Cổ phần Thaiholdings hy vọng toàn thể CBNV sẽ định hình rõ hơn những tiêu chuẩn ứng xử phù hợp, thể hiện khát vọng, mục tiêu cho các công tác tại Tập đoàn; Góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại THD tích cực hơn, đoàn kết, hiệu quả và phù hợp với xu thế thời đại. Mỗi CBNV hãy là một đại sứ trọn vẹn cho hành trình giữ gìn bản sắc văn hóa Thaiholdings trong hiện tại và tương lai./