Tầm nhìn - sứ mệnh

Tầm nhìn:

Thaiholdings đặt mục tiêu trong vòng 5 năm tới sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp kinh tế đa ngành ổn định – phát triển bền vững đi đầu trong khu vực và vươn tầm Thế giới.

Sứ mệnh:

  • Đối với khách hàng: Thaiholdings cam kết mang lại các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế.
  • Đối với cổ đông và đối tác: Luôn lấy lợi ích của cổ đông và đối tác làm trọng tâm. Gia tăng giá trị đầu tư – tối đa lợi ích mang lại cho cổ đông và đối tác.
  • Đối với CBNV: Tạo cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn, lộ trình phát triển sự nghiệp rõ nét. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, minh bạch và công bằng.
  • Đối với xã hội: Đặt lợi ích của Quốc gia lên hàng đầu, khẳng định mục tiêu Doanh nghiệp vì cộng đồng, gắn kết giữa lợi ích công ty và trách nhiệm xã hội. Đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.