Ban lãnh đạo

Hội đồng Quản trị

Chức vụ

Họ tên

Năm sinh

Quá trình công tác

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN VĂN THUYẾT

1986

2008 – 2011:

Giám đốc Công ty TNHH Xuân Thành Quảng Nam

2012 – 03/2020:

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuân Thuyết

02/2020 – đến nay:

Thành viên HĐQT  Công ty Cổ phần Thaiholdings

Thành viên HĐQT

NGUYỄN CHÍ KIÊN 1978

2006 – 2007:

Kiểm soát viên thuế tại Chi cục thuế huyện Yên Mô, Ninh Bình

2008 – 2012:

Giám đốc tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển Xuân Thái

2013 – đến nay:

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thaigroup

02/2020 - đến nay:

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings

Thành viên HĐQT

BÙI KHƯƠNG DUY

1974

Từ 2001 đến 2008:

Chủ nhiệm Dự án Trung tâm tư vấn Xây dựng Phát triển Nông thôn Ninh Bình

Từ 2008 đến 2014:

Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thương mại Duy Anh

Từ 2014 đến 2015:

Giám đốc Công ty Thủy lợi Miền Trung

Từ 2016 đến 2017:

Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tu Phát triển Sông Cầu Thái Nguyên

Từ 2017 đến 2018: 

Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Khu vực I

Từ 2018 đến nay:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaigroup Quảng Ngãi

Thành viên HĐQT

VŨ ĐÌNH HƯNG

1979

2006 – 2008:

Chuyên viên môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Việt

2008 – 2009:

Trưởng phòng môi giới

Giám đốc môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Dương

2009 – 2010:

Giám đốc môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông

2011 – 2012:

Giám đốc môi giới tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

2012 – 2013:

Giám đốc môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

2014 – 09/2017:

Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán CV (Tên cũ: Công ty cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh)

03/2018 – nay:

Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

11/2018 – nay:

Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA

01/2019 – nay:

Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Thaiholdings

Thành viên HĐQT

NGUYỄN VĂN KHOA

1972

Từ 1995 -1996:

Phòng thiết kế và hỗ trợ phát triển dự án tại Văn phòng đại diện Công ty Kiến trúc Guillame Cochin

Từ 1996 - 1997:

Kiến trúc, Giám sát, Quản lý thiết kế tại Huyndai Construction Cop.

Từ 1997 - 2000:

Giám đốc Dự án của Chủ đầu tư tại giai đoạn 2 Khách sạn Melia (hạng mục nội thất)

Từ 2000 - 2002:

Trưởng Văn phòng Đại diện tại Văn phòng đại diện Công ty QMS tại Hà Nội

Từ 2002 - 04/2012:

Phòng Xây dựng Bộ phận Xét thầu - Thị trường Trung Đông tại VA TECH WABAG

Từ 2014 - 2016:

Giám đốc Dự án của Chủ đầu tư tại Dự án Khách sạn Park Hyatt Hà Nội

Từ 2016 - 07/2020:

Cố vấn/Tư vấn độc lập

Từ 07/2020 đến nay:

Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư tại Công ty Cổ phần Thaiholdings

Ban Điều hành

Chức vụ

Họ tên

Năm sinh

Quá trình công tác

Tổng Giám đốc

VŨ NGỌC ĐỊNH

1980

2001 – 2008:

Trợ lý Giám đốc tại Doanh nghiệp Xuân Thành

2008 – 2010:

Thư ký tại Tập đoàn Xuân Thái

2011 – 2018:

Chỉ huy trưởng công trường dự án Biển 129 Quảng Nam – Đà Nẵng, Kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Quảng Nam của Công ty CP Thủy điện Quảng Nam

2019 – nay:

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc

4/2020 - nay:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Thaigroup 

1/2021 - 4/2021:

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings

Phó Tổng Giám đốc

PHAN MẠNH HÙNG 1978

Từ 2001 đến 2008:

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam

Từ 2008 đến nay:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán  và Tư vấn Thuế Việt Nam

Từ 2010 đến nay: 

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Từ 02/2020 đến nay:

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tôn Đản

Phó Tổng Giám đốc

BÙI KHƯƠNG DUY 1974

Từ 2001 đến 2008:

Chủ nhiệm Dự án Trung tâm tư vấn Xây dựng Phát triển Nông thôn Ninh Bình

Từ 2008 đến 2014:

Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thương mại Duy Anh

Từ 2014 đến 2015:

Giám đốc Công ty Thủy lợi Miền Trung

Từ 2016 đến 2017:

Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tu Phát triển Sông Cầu Thái Nguyên

Từ 2017 đến 2018: 

Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Khu vực I

Từ 2018 đến nay:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaigroup Quảng Ngãi

Phó Tổng Giám đốc

NGUYỄN VĂN KHOA 1972

Từ 1995 -1996:

Phòng thiết kế và hỗ trợ phát triển dự án tại Văn phòng đại diện Công ty Kiến trúc Guillame Cochin

Từ 1996 - 1997:

Kiến trúc, Giám sát, Quản lý thiết kế tại Huyndai Construction Cop.

Từ 1997 - 2000:

Giám đốc Dự án của Chủ đầu tư tại giai đoạn 2 Khách sạn Melia (hạng mục nội thất)

Từ 2000 - 2002:

Trưởng Văn phòng Đại diện tại Văn phòng đại diện Công ty QMS tại Hà Nội

Từ 2002 - 04/2012:

Phòng Xây dựng Bộ phận Xét thầu - Thị trường Trung Đông tại VA TECH WABAG

Từ 2014 - 2016:

Giám đốc Dự án của Chủ đầu tư tại Dự án Khách sạn Park Hyatt Hà Nội

Từ 2016 - 07/2020:

Cố vấn/Tư vấn độc lập

Từ 07/2020 đến nay:

Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư tại Công ty Cổ phần Thaiholdings

Phó Tổng Giám đốc

ĐẶNG VĂN THẮNG

1983

Từ 6/2006 - 10/2010:

Cán bộ Kỹ thuật của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xuân Thái

Từ 10/2010 - 12/2013:

Trưởng phòng kỹ thuật của Công ty CP Xuân Thành Group

Từ 12/2013 đến 2018:

Phó giám đốc, Giám đốc công ty CP tư vấn xây dựng dân dụng và công nghiệp Ninh Bình Giám đốc công CP tư vấn Vinakanto

Từ 2018 đến nay:

Thành viên HĐQT Tổng công ty bảo hiểm Xuân Thành Thành viên HĐQT công ty cổ phần du lịch Kim Liên Giám đốc Ban phát triển dự án công ty CP Thaiholdings

Phó Tổng Giám đốc

TRỊNH VĂN THIỆM 1978

Từ 2005 - 2015:

Quản lý khách sạn New Pacific tại TP.Hồ Chí Minh

Từ 5/2016 - 11/2018:

Tổ trưởng Tổ kiểm soát nội bô; Phó Giám đốc điều hành khách sạn Công ty CP Du lịch Kim Liên

Từ 3/2017 đến nay:

Tổng Giám đốc Công ty CP Bình Minh Group

Từ 12/2018 đến 2019:

Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Kim Liên

Từ 2019 đến nay:

Phó Tồng Giá đốc Công ty CP Du lịch Kim Liên

Từ 2020 đến nay:

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Kim Liên

 

Phó Tổng Giám đốc

TRỊNH VĂN THIỀM 1980

Từ 09/2004 – 05/2005:

Cộng tác viên Công ty Bảo hiểm Bảo Minh TP Hồ Chí Minh

Từ 05/2005 – 08/2009:

Nhân viên Công ty Bảo Minh Sài Gòn

Từ 08/2009 – 01/2011:

Phó trưởng phòng KT2 – Công ty Bảo Minh Sài Gòn

Từ 01/2011 – 01/2012:

Trưởng phòng KT2 Công ty Bảo Minh Sài Gòn

Từ 01/2012 – 03/2015:

Trợ lý ban TGĐ kiêm Trưởng phòng KT2 Công ty Bảo Minh Sài Gòn

Từ 03/2015 – Nay:

- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kaito Cement

- Giám đốc Công ty CP Xuân Thành Bình Phước

- Giám đốc Công ty CP Xi măng Kaito Hà Tiên

- Giám đốc Công ty TNHH MTV Thaigroup Bình Phước

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Enclave Phú Quốc

Phó Tổng Giám đốc

PHẠM THU HẰNG 1981

Từ 2004 – T5/2005:

Kế toán Công ty Poosing Vina

Từ T6/2005 – T4/2006:

Kế toán trưởng Công ty CP may Việt Ý

Từ T5/2006 – T12/2008:

Kế toán Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup

Từ T1/2009 – Nay:

Trưởng phòng kế toán Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup 

Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

1977

Từ 10/1999 đến 09/2004:

Phụ trách kế toán Ủy ban Dân tộc và Miền núi

Từ 10/2004 đến 12/2016:

Phó phòng kế toán Công ty CP Du lịch Kim Liên

Từ 01/2017 đến 04/2017:

Phó phòng kế toán Công ty CP - TĐ Thaigroup - VP HN

Từ 05/2017 đến 01/2020:

Kế toán trưởng Công ty CP Tôn Đản Hà Nội

Từ 02/2020 đến nay:

Kế toán trưởng  Công ty Cổ phần Thaiholdings

Ban Kiếm soát

Chức vụ

Họ tên

Năm sinh

Quá trình công tác

Trưởng Ban Kiếm soát

NGUYỄN THỊ VỤ

1956

1985 – 1996:

Cán bộ tín dụng- Trưởng phòng TD-Phó giám đốc tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thị xã Ninh Bình

1997 – 2010:

Trưởng phòng kế toán-Ngân quỹ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Ninh Bình

2011 – 01/2012:

Thành viên HĐQT của Công ty CP Xuân Thành Group

02/2012 – 04/2014:

Giám đốc tài chính tại Công ty CP Chứng khoán Xuân Thành

04/2014 đến nay:

Trưởng ban Kiểm soát tại Công ty CP Tập đoàn Thaigroup

04/2019 đến nay:

Trưởng ban Kiểm soát tại Công ty CP ThaiHoldings

Thành viên Ban kiểm soát

PHẠM QUANG VINH

1976

Từ năm 2003 trở về trước:

Phụ trách kế toán phía bắc trung tâm tại Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel

2004 – 2005:

Cán bộ phòng Tài chính kế toán tại Công ty viễn thông FPT

2007 – 2013:

Phụ trách phòng kiểm soát nội bộ tại Công ty Tài chính điện lực EVNFiance

2014 – 2016:

Kế toán trưởng Công ty dịch vụ vận tảu Oto số 8 - Phó phòng tài chính Công ty Oto TMT tại Tổng công ty Oto Việt Nam Vinamotor (Bộ giao thông vận tải)

2016 – 12/2017:

Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ tại Tập đoàn đầu tư Việt Phương

01/2018 - 08/2018:

Giám đốc Tài chính tại Tập đoàn kinh doanh Đức Hải

09/2018 - 02/2019:

Giám đốc Ban Kiểm soát nội bộ tại Công ty CP Tập đoàn Thaigroup

03/2019 đến nay:

Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty CP Thaiholdings

Thành viên Ban kiểm soát

DƯ THỊ HẢI YẾN 1988

09/2011 - 04/2014:

Nhân viên phòng kế toán Công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn

05/2014 - 04/2017:

Phó ban KSNB Công ty cổ phần Xuân Thành Group

05/2017 - 03/2019:

Phó ban KSNB Công ty CP Tập đoàn Thaigroup

04/2019 - đến nay:

Thành viên Ban Kiểm soát

Người công bố thông tin

Chức vụ

Họ tên

Năm sinh

Quá trình công tác

Người công bố thông tin ĐỖ MAI PHƯƠNG 1992

Từ 11/2018 - 03/2019:

Chuyên viên Truyền thông Thương hiệu Công ty CP-Tập đoàn Thaigroup Văn phòng Hà Nội

Từ 03/2019 - 05/2019:

Chuyên viên Truyền thông Thương hiệu Công ty Cổ phần Thaiholdings

Từ 05/2019 đến nay:

Chuyên viên Truyền thông Thương hiệu kiêm Thư ký CT HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings