Ban lãnh đạo

Hội đồng Quản trị

Chức vụ

Họ tên

Năm sinh

Quá trình công tác

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN VĂN THUYẾT

1986

2008 – 2011:

Giám đốc Công ty TNHH Xuân Thành Quảng Nam

2012 – 03/2020:

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuân Thuyết

02/2020 – đến nay:

Thành viên HĐQT  Công ty Cổ phần Thaiholdings

Thành viên HĐQT

VŨ NGỌC ĐỊNH

1980

2001 – 2008:

Trợ lý Giám đốc tại Doanh nghiệp Xuân Thành

2008 – 2010:

Thư ký tại Tập đoàn Xuân Thái

2011 – 2018:

Chỉ huy trưởng công trường dự án Biển 129 Quảng Nam – Đà Nẵng, Kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Quảng Nam của Công ty CP Thủy điện Quảng Nam

2019 – nay:

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc

4/2020 - nay:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Thaigroup 

1/2021 - 4/2021:

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings

Thành viên HĐQT

TRẦN THỊ THANH GIANG

1979

Từ 2001 – 2013:

Làm việc tại BIDV

Tù 2013 – 2015:

Làm việc tại Ban Kinh doanh - Tập đoàn Sungroup 

Từ 2015 – 2021:

Làm việc tại Ban Kinh doanh - Tập đoàn Vingroup

Thành viên HĐQT

NGUYỄN VĂN DŨNG

1962

Từ 1981 - 1984:

Học viên Trường sĩ quan công binh tại Thị xã Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương

Từ 1984 - 1987:

Tốt nghiệp quân hàm Trung úy  - công tác tại trường Hạ sĩ quan Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Từ 1987 - 1990:

Công tác tại Sở Lương thực Tỉnh Hà Nam Ninh

Từ 1990 - 1996:

Công tác tại Công ty Vật tư Tỉnh Hà Nam Ninh, Nam Định

Từ 1997 - 2009:

Công tác tại Tổng công ty Bảo hiểm PJICO giữ lần lượt các chức danh Phó phòng Tổ chức Tổng hợp, Phó phòng phụ trách, Trường phòng Tổ chức Tổng hợp, Giám đốc PJICO Bắc Ninh

Từ 2009 - 2013:

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Thái Sơn

Từ 2013 - 2014:

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Xuân Thành

Từ 2016 - 2017:

Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Xuân Thành

Từ 2014 - nay:

Chủ tịch Công ty Cổ phần Giám định Smart

Thành viên HĐQT

NGUYỄN VĂN KHOA

1972

Từ 1995 -1996:

Phòng thiết kế và hỗ trợ phát triển dự án tại Văn phòng đại diện Công ty Kiến trúc Guillame Cochin

Từ 1996 - 1997:

Kiến trúc, Giám sát, Quản lý thiết kế tại Huyndai Construction Cop.

Từ 1997 - 2000:

Giám đốc Dự án của Chủ đầu tư tại giai đoạn 2 Khách sạn Melia (hạng mục nội thất)

Từ 2000 - 2002:

Trưởng Văn phòng Đại diện tại Văn phòng đại diện Công ty QMS tại Hà Nội

Từ 2002 - 04/2012:

Phòng Xây dựng Bộ phận Xét thầu - Thị trường Trung Đông tại VA TECH WABAG

Từ 2014 - 2016:

Giám đốc Dự án của Chủ đầu tư tại Dự án Khách sạn Park Hyatt Hà Nội

Từ 2016 - 07/2020:

Cố vấn/Tư vấn độc lập

Từ 07/2020 đến nay:

Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư tại Công ty Cổ phần Thaiholdings

Ban Điều hành

Chức vụ

Họ tên

Năm sinh

Quá trình công tác

Tổng Giám đốc

NGUYỄN VĂN DŨNG

1962

Từ 1981 - 1984:

Học viên Trường sĩ quan công binh tại Thị xã Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương

Từ 1984 - 1987:

Tốt nghiệp quân hàm Trung úy  - công tác tại trường Hạ sĩ quan Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Từ 1987 - 1990:

Công tác tại Sở Lương thực Tỉnh Hà Nam Ninh

Từ 1990 - 1996:

Công tác tại Công ty Vật tư Tỉnh Hà Nam Ninh, Nam Định

Từ 1997 - 2009:

Công tác tại Tổng công ty Bảo hiểm PJICO giữ lần lượt các chức danh Phó phòng Tổ chức Tổng hợp, Phó phòng phụ trách, Trường phòng Tổ chức Tổng hợp, Giám đốc PJICO Bắc Ninh

Từ 2009 - 2013:

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Thái Sơn

Từ 2013 - 2014:

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Xuân Thành

Từ 2016 - 2017:

Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Xuân Thành

Từ 2014 - nay:

Chủ tịch Công ty Cổ phần Giám định Smart

Phó Tổng Giám đốc

PHAN MẠNH HÙNG

1978

Từ 2001 đến 2008:

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam

Từ 2008 đến nay:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán  và Tư vấn Thuế Việt Nam

Từ 2010 đến nay: 

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Từ 02/2020 đến nay:

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tôn Đản

Phó Tổng Giám đốc

VŨ NGỌC ĐỊNH

1980

2001 – 2008:

Trợ lý Giám đốc tại Doanh nghiệp Xuân Thành

2008 – 2010:

Thư ký tại Tập đoàn Xuân Thái

2011 – 2018:

Chỉ huy trưởng công trường dự án Biển 129 Quảng Nam – Đà Nẵng, Kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Quảng Nam của Công ty CP Thủy điện Quảng Nam

2019 – nay:

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc

4/2020 - nay:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Thaigroup 

1/2021 - 4/2021:

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings

Phó Tổng Giám đốc

NGUYỄN VĂN KHOA

1972

Từ 1995 -1996:

Phòng thiết kế và hỗ trợ phát triển dự án tại Văn phòng đại diện Công ty Kiến trúc Guillame Cochin

Từ 1996 - 1997:

Kiến trúc, Giám sát, Quản lý thiết kế tại Huyndai Construction Cop.

Từ 1997 - 2000:

Giám đốc Dự án của Chủ đầu tư tại giai đoạn 2 Khách sạn Melia (hạng mục nội thất)

Từ 2000 - 2002:

Trưởng Văn phòng Đại diện tại Văn phòng đại diện Công ty QMS tại Hà Nội

Từ 2002 - 04/2012:

Phòng Xây dựng Bộ phận Xét thầu - Thị trường Trung Đông tại VA TECH WABAG

Từ 2014 - 2016:

Giám đốc Dự án của Chủ đầu tư tại Dự án Khách sạn Park Hyatt Hà Nội

Từ 2016 - 07/2020:

Cố vấn/Tư vấn độc lập

Từ 07/2020 đến nay:

Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư tại Công ty Cổ phần Thaiholdings

Phó Tổng Giám đốc

ĐẶNG VĂN THẮNG

1983

Từ 6/2006 - 10/2010:

Cán bộ Kỹ thuật của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xuân Thái

Từ 10/2010 - 12/2013:

Trưởng phòng kỹ thuật của Công ty CP Xuân Thành Group

Từ 12/2013 đến 2018:

Phó giám đốc, Giám đốc công ty CP tư vấn xây dựng dân dụng và công nghiệp Ninh Bình Giám đốc công CP tư vấn Vinakanto

Từ 2018 đến nay:

Thành viên HĐQT Tổng công ty bảo hiểm Xuân Thành Thành viên HĐQT công ty cổ phần du lịch Kim Liên Giám đốc Ban phát triển dự án công ty CP Thaiholdings

Phó Tổng Giám đốc

TRỊNH VĂN THIỀM

1980

Từ 09/2004 – 05/2005:

Cộng tác viên Công ty Bảo hiểm Bảo Minh TP Hồ Chí Minh

Từ 05/2005 – 08/2009:

Nhân viên Công ty Bảo Minh Sài Gòn

Từ 08/2009 – 01/2011:

Phó trưởng phòng KT2 – Công ty Bảo Minh Sài Gòn

Từ 01/2011 – 01/2012:

Trưởng phòng KT2 Công ty Bảo Minh Sài Gòn

Từ 01/2012 – 03/2015:

Trợ lý ban TGĐ kiêm Trưởng phòng KT2 Công ty Bảo Minh Sài Gòn

Từ 03/2015 – Nay:

- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kaito Cement

- Giám đốc Công ty CP Xuân Thành Bình Phước

- Giám đốc Công ty CP Xi măng Kaito Hà Tiên

- Giám đốc Công ty TNHH MTV Thaigroup Bình Phước

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Enclave Phú Quốc

Kế toán trưởng

PHAN MẠNH HÙNG

1978

Từ 2001 đến 2008:

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam

Từ 2008 đến nay:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán  và Tư vấn Thuế Việt Nam

Từ 2010 đến nay: 

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Từ 02/2020 đến nay:

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tôn Đản

Ban Kiếm soát

Chức vụ

Họ tên

Năm sinh

Quá trình công tác

Trưởng Ban Kiếm soát

BÙI LÊ QUANG

1969

Từ 06/2002 – 03/2007:

Cán bộ Công ty CP Du lịch Bưu Điện; Phó Giám đốc Trung tâm Tin học CTCP Dịch vụ Viễn Thông và In Bưu Điện

Từ 04/2007 – nay:

Lần lượt giữ chức vụ cán bộ, phó phòng, trưởng phòng Đầu tư Tài chính Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện

Từ 2011 – 2013:

Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (nay là CTCP SAM Holding)

Từ 2011 - 2017:

Phó Chủ tịch Qũy Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (Qũy VF2)

Từ 2012 - 2015:

Thành viên HĐQT CTCP Thủy điện Quế Phong

Từ 2012 - 2018:

Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại Việt Nhật

Từ 2013 - nay:

Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Du lịch Kim Liên

Thành viên Ban kiểm soát

NGUYỄN THU VÂN

1978

2003 - 2009:

Trưởng phòng Công ty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam

2009 - 2021:

Kế toán trưởng Công ty CP EFS Hà Nội

Thành viên Ban kiểm soát

DƯ THỊ HẢI YẾN

1988

09/2011 - 04/2014:

Nhân viên phòng kế toán Công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn

05/2014 - 04/2017:

Phó ban KSNB Công ty cổ phần Xuân Thành Group

05/2017 - 03/2019:

Phó ban KSNB Công ty CP Tập đoàn Thaigroup

04/2019 - đến nay:

Thành viên Ban Kiểm soát

Người công bố thông tin

Chức vụ

Họ tên

Năm sinh

Quá trình công tác

Người công bố thông tin

ĐỖ MAI PHƯƠNG

1992

Từ 11/2018 - 03/2019:

Chuyên viên Truyền thông Thương hiệu Công ty CP-Tập đoàn Thaigroup Văn phòng Hà Nội

Từ 03/2019 - 05/2019:

Chuyên viên Truyền thông Thương hiệu Công ty Cổ phần Thaiholdings

Từ 05/2019 đến nay:

Chuyên viên Truyền thông Thương hiệu kiêm Thư ký CT HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings