Tuyển dụng

65 Việc làm đang tuyển dụng
Trưởng Bộ Phận Cơ Điện (Ban QLDA Cát Linh)

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2023

Xem thêm
Chuyên Viên Tuyển Dụng

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2023

Xem thêm
Chuyên Viên Quản Trị Hiệu Suất

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 31/11/2023

Xem thêm
Kỹ Sư QS – Ban Quản Lý Dự Án Cát Linh

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2023

Xem thêm
Trưởng Phòng Đấu Thầu

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2023

Xem thêm
Chuyên Viên Pháp Chế

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2023

Xem thêm
Chuyên Viên Nguồn Vốn

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2023

Xem thêm
Chuyên Viên Quản Trị Hiệu Suất

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2023

Xem thêm
Kế Toán Tổng Hợp

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2023

Xem thêm