Tuyển dụng

37 Việc làm đang tuyển dụng
Phó Tổng Giám Đốc

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2024

Xem thêm
Trưởng Bộ Phận QS

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024

Xem thêm
Trưởng Ban Quản Lý Dự Án – Đà Nẵng

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2024

Xem thêm
Chuyên Viên Kế Hoạch Và Tiến Độ

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2024

Xem thêm
Chuyên Viên Khối Lượng Dự Toán

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2024

Xem thêm
Trưởng Bộ Phận Cơ Điện (Ban QLDA Cát Linh)

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2023

Xem thêm
Kỹ Sư QS – Ban Quản Lý Dự Án Cát Linh

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2023

Xem thêm
Trưởng Phòng Đấu Thầu

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2023

Xem thêm
Kỹ Sư Cơ Điện – Làm Tại Đà Nẵng

Nơi làm việc:

Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2023

Xem thêm