Chuyên Viên Pháp Chế Doanh Nghiệp

Công ty Cổ phần Thaiholdings - 210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội cần tuyển 02 chuyên viên pháp chế

  1. Mô tả công việc:
 • Tham mưu, tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty;
 • Tham gia thẩm định, soạn thảo hợp đồng (các loại), văn bản, hồ sơ giao dịch; kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết;
 • Tham gia thẩm định, xây dựng văn bản nội bộ, quy trình, quy chế và hoàn thiện hồ sơ quản trị của Công ty;
 • Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, (thành lập, giải thể, thay đổi, mua bán - sáp nhập,..); thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đăng ký bản quyền tại Cơ quan Đăng ký Sở hữu Trí Tuệ; các thủ tục khác theo phát sinh,… 
 • Liên hệ, giao dịch với các cơ quan, đối tác bên ngoài, tham gia tố tụng theo sự phân công của Phụ trách Ban nhằm đảm bảo quyền lợi cho Tập đoàn;
 • Hỗ trợ pháp lý cho các bộ phận ở trụ sở Công ty và các đơn vị thành viên;
 • Quản lý Hồ sơ pháp lý của Công ty (Hồ sơ đăng ký/thay đổi đăng ký Doanh nghiệp, Biên bản & Nghị quyết họp ĐHĐCĐ/HĐQT/HĐTV,…).
  1. Yêu cầu ứng viên:
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật;
 • Có kinh nghiệm từ 4 năm trở lên có quy mô nhân sự trên 100 người hoặc từ 03 năm kinh nghiệm tại VPLS/Công ty luật ở cùng mảng;
 • Có kiến thức pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp, thương mại, đầu tư và hợp đồng;
 • Kỹ năng soạn thảo và xử lý văn bản, hợp đồng;
 • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt;
 • Chủ động, có ý thức trong việc hoàn thành deadline công việc (do Công ty/Phụ trách Ban/bản thân đặt ra).
 • Ưu tiên ứng viên dùng được Tiếng Anh trong công việc hoặc có thế mạnh trong mảng Hợp đồng hoặc có nhiều kinh nghiệm tham gia các hoạt động tố tụng tại Tòa án/Cơ quan trọng tài.
 • Độ tuổi dưới 33.
 • Ưu tiên ứng viên 

  + Có kinh nghiệp tư vấn pháp lý cho công ty đại chúng/niêm yết (Về việc quản trị nội bộ công ty đại chúng, phát hành trái phiếu/cổ phiếu ưu đãi, chào bán cổ phần ra công chúng/riêng lẻ, mua lại cổ phần,....).

  + Hỗ trợ pháp lý trong công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ/HĐQT bất thường/thường niên,..., lấy ý kiến Cổ đông bằng Văn bản;