Chuyên Viên Kế Hoạch Đấu Thầu

Công ty Cổ phần Thaiholdings - 210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội cần tuyển 01 Chuyên Viên Kế Hoạch Đấu Thầu

1. Mô tả công việc:

- Tổ chức lập kế hoạch đấu thầu, kế hoạch đấu thầu hiệu chỉnh, bổ sung;
- Phối hợp với các đơn vị thực hiện và quản lý công tác đấu thầu bao gồm chuẩn bị Hồ sơ mời thầu (HSMT)/Hồ sơ yêu cầu (HSYC), phát hành HSMT/HSYC, tiếp nhận Hồ sơ dự thầu (HSDT), mở thầu, đóng thầu, đánh giá HSDT, trả lời và làm rõ HSMT/HSYC, thẩm định kết quả đấu thầu, trình duyệt kết quả đấu thầu theo các quy định của Luật Đấu thầu, các văn bản pháp quy liên quan đến công tác đấu thầu của Nhà nước và quy định của Tập đoàn;
- Tham gia đàm phán, soạn thảo các hợp đồng với các đối tác trong và ngoài nước. Phối hợp với các đơn vị thực hiện quản lý các hợp đồng đã ký kết, quản lý chi phí phát sinh;
- Thẩm tra tổng mức đầu tư đầu tư dự án, dự toán công trình/ hạng mục công trình/ giá trị xây lắp hoàn thành và đề xuất bổ sung/ hiệu chỉnh (nếu có);
- Tổ chức lập kế hoạch hoạt động theo kỳ kế hoạch (tháng, quý, năm), tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và lập báo cáo tổng hợp công tác kế hoạch bao gồm kế hoạch đầu tư, xây dựng;
- Báo cáo chính xác, kịp thời và đầy đủ các vấn đề bất thường tới Trưởng phòng và Ban lãnh đạo;
- Chuẩn bị các loại Báo cáo công việc;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban lãnh đạo tập đoàn.

2. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kỹ sư kinh tế xây dựng /Kỹ sư xây dựng dân dụng
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án Bất động sản.
- Kinh nghiệm tối thiểu 05 năm trong vị trí tương đương
- Có kinh nghiệm thực hiện các dự án nhà cao tầng, các dự án quy hoạch quy mô lớn..
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường chủ đầu tư
- Hiểu biết về các văn bản pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Luật đấu thầu, Hợp đồng, Thỏa thuận, Biên bản...
- Kinh nghiệm công tác quản lý đầu tư xây dựng, đàm phán thương thảo với các đối tác, các nhà thầu
- Sử dụng thành thạo phẩn mềm office, dự toán, các phần mềm hỗ trợ công việc chuyên môn.