Thư mời họp ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2020
File Download
2__Thu_moi_hop_THD_2020_1_(1).pdf Download