QĐ của HĐQT vv Bổ nhiệm Phó TGĐ
File Download
THD_CBTT_bo_nhiem_PTGD.pdf Download