NQ vv thông qua việc giao dịch với người có liên quan của công ty
File Download
20200708_CBTT_UBCK.pdf Download