NQ vv thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
File Download
CBTT_vv_Thông_qua_phát_hành_việc_tăng_vốn_sgined.pdf Download