NQ vv sử dụng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Thaiholdings Hà Nam mua cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại Tplus Quốc tế
File Download
CBTT_vv_mua_cổ_phần_Công_ty_cổ_phần_thương_mại_Tplus_quốc_tế_signed1.pdf Download