NQ Thông qua hồ sơ phát hành tăng vốn điều lệ và NQ triển khai phương án phát hành vốn
File Download
NQ_1708_signed.pdf Download