Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
File Download
NQ_số_43-2021-NQ-HĐQT-THD_signed.pdf Download