NQ HĐQT vv Thông qua việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện các công việc liên quan đến BCTC năm 2021 và năm 2022 của Công ty
File Download
2022_06_29_-_CBTT_NQ_09_2022_HĐQT_signed.pdf Download