NQ HĐQT thông qua việc giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
File Download
scan_0003.pdf Download