NQ của HĐQT vv Mua phần vốn góp tại Công ty TNHH ĐT và PT THD
File Download
20200813_CBTT_vv_Mua_phần_góp_vốn.pdf Download