Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Đầu tư Thaihomes
File Download
NQ_số_38-2021-NQ-HĐQT-THD_về_việc_thông_qua_chuyển_nhượng_toàn_bộ_phần_vốn_góp_tại_CTCP_Đầu_tư_Thaihomes_signed.pdf Download