Nghị quyết HĐQT về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với ông Bùi Khương Duy
File Download
CBTT_NQ_HD_QT_vv_Mia_n_nhia_m_C4ng_BC9i_KhF0F!ng_Duy-signed.pdf Download