Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội
File Download
CBTT-NQ_HĐQT_số_37-2021-NQ-HĐQT-THD_signed.pdf Download