Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Thaispace và các nội dung đăng ký doanh nghiệp của Thaispace
File Download
21_12_30_-_NQ_số_42-2021-NQ-HĐQT-THD_signed.pdf Download