Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
File Download
THD__Giấy_chứng_nhận_lưu_ký_CN1.pdf Download