CV Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất Quý III năm 2022
File Download
2022_10_31_Giai_trinh_BCTC_hop_nhat_quy_3_2022_(final,_signed).pdf Download