Công ty cổ phần Thaiholdings nhận được công văn của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty ở mức 49%
File Download
210805__CBTT_Ty_le_so_huu_nuoc_ngoai_signed.pdf Download