CBTT vv Miễn nhiệm chức vụ TGĐ với Ông Vũ Đình Hưng và Bổ nhiệm chức cụ TGĐ với Ông Vũ Ngọc Định
File Download
CBTT_vv_bổ_nhiệm_và_miễn_nhiệm_TGĐ_da_ky.pdf Download