CBTT vv MIễn Nhiệm chức vụ CTHĐQT với Ông Nguyễn Chí Kiên và Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thuyết
File Download
NQ_13_miễn_nhiệm_CTHĐQT.pdf Download