BCTC Riêng và Hợp nhất Quý I năm 2021 và Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.
File Download
CBTT_BCTC_Riêng_và_Hợp_nhất_và_giải_trình_CLLN_Q1_2021_FULL.pdf Download