BCTC Riêng Quý 2 năm 2021 kèm CV giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước
File Download
BCTC_rieng_THD_Q2_2021_signed-merged_(1).pdf Download