Báo cáo Tài chính riêng Qúy 3 năm 2020
File Download
THD_BCTC_rieng_Q3_2020_signed.pdf Download