Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020
File Download
THD-BCTC_Q2_2020.pdf Download