Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý 4 năm 2020 của Thaiholdings
File Download
BCTC_Q4_hợp_nhất_ok3.pdf Download