Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2022
File Download
BCTC__THD_Hop_nhat_Q1_2022_full_signed_compressed.pdf Download