Tin tức

Hướng dẫn truy cập phòng họp trực tuyến ĐHCĐ thường niên 2021

21/05/2021

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty Cổ phần Thaiholdings xin gửi tới quý cổ đông link truy cập để tham gia họp trực tuyến ĐHCĐ thường niên 2021 và hướng dẫn cách truy cập trên thiết bị.

Căn cứ Chỉ thị 12/CT-UBND và để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cũng như đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 Công ty Cổ phần Thaiholdings quyết định thay đổi phương thức họp sang trực tuyến.

Quý cổ đông tham gia họp trực tuyến ĐHCĐ thường niên 2021 vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra tư cách cổ đông

Quý cổ đông truy cập phòng họp trực tuyến Zoom. Trên phòng họp trực tuyến này, quý cổ đông đưa CMND/CCCD/Passport  ra trước camera để Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận. Thông tin để truy cập phòng họp Zoom  như sau:

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/82791938658

Meeting ID: 827 9193 8658

Passcode: 376476

One tap mobile

+12532158782,,82791938658#,,,,*376476# US (Tacoma)

+13017158592,,82791938658#,,,,*376476# US (Washington DC)

Dial by your location

+1 253 215 8782 US (Tacoma)

+1 301 715 8592 US (Washington DC)

+1 312 626 6799 US (Chicago)

+1 346 248 7799 US (Houston)

+1 669 900 6833 US (San Jose)

+1 929 205 6099 US (New York)

Meeting ID: 827 9193 8658

Passcode: 376476

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kh7AlF6Ee

( Quý cổ đông có thể truy cập vào phòng họp Zoom trên trong thời gian từ 7h30-12h ngày 23/5/2021)

Bước 2: Xác nhận tư cách cổ đông và mời vào phiên họp chính

Sau khi Ban kiểm tra xác nhận xong tư cách cổ đông, Ban Tổ chức sẽ gửi đường link để quý cổ đông truy cập vào phòng họp Zoom của phiên họp ĐHCĐ chính thức.

Ban Tổ chức gửi tới quý cổ đông hướng dẫn sử dụng và truy cập ứng dụng Zoom như sau:

1/ Trên điện thoại:

2/ Trên máy tính: