Tin tức

Hội nghị Tổng kết năm 2023 và Triển khai kế hoạch năm 2024

16/01/2024

Ngày 16/1/2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Thaiholdings đã diễn ra Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023 và Triển khai kế hoạch năm 2024. Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Chí Kiên – CT HĐQT, Ông Vũ Ngọc Định – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Thaiholdings, Công ty Cổ phần – Tập đoàn Thaigroup và các đơn vị thành viên.

CT HĐQT Ông Nguyễn Chí Kiên phát biểu khai mạc Hội nghị 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ông Nguyễn Chí Kiên – CT HĐQT Thaiholdings cho biết, năm 2023 vừa qua, nhìn chung công tác triển khai kế hoạch SXKD do HĐQT đề ra đã được các phòng ban cũng như các công ty trong hệ sinh thái thực hiện tốt và triển khai có hiệu quả Đây là thành quả từ việc phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Điều hành để lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời là nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể CBNV.

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Đảng viên chi bộ báo cáo về công tác của tổ chức Đảng – Công đoàn Thaiholdings

Mở đầu phiên báo cáo Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Đảng viên chi bộ Thaiholdings và Ông Nguyễn Xuân Hải – Đoàn viên Đoàn Thanh niên đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác của các tổ chức Đảng – Công đoàn – Đoàn Thanh niên trong chi bộ. Năm 2023 vừa qua là 1 năm có nhiều đột phá khi các cấp Đảng bộ phối hợp cùng với Công đoàn và Đoàn Thanh niên cơ sở đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa như chương trình từ thiện tại Viện Huyết học & Truyền máu TW, công tác thăm hỏi CBNV và thân nhân CBNV, các chương trình nâng cao tinh thần đoàn kết và gắn bó tập thể (teambuilding, THD Club, sinh nhật tháng…). Nhìn chung, toàn thể CBNV, Đoàn viên, Đảng viên Thaiholdings luôn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp sau phần trình bày của đại diên các tổ chức Đảng – Công đoàn – Đoàn Thanh niên, đại diện các phòng ban và công ty thành viên lần lượt báo cáo tổng kết hoạt động của năm 2023 và đề xuất kế hoạch cho năm 2024 của đơn vị mình trước hội nghị.

Phần trình bày báo cáo của Bà Trần Kiều Trinh – PGĐ Ban HCNS

Bà Nguyễn Thu Vân – PGĐ Ban KTNB báo cáo trước toàn hội trường

Phần báo cáo của Bà Đinh Khánh Linh – PP Quan hệ Nhà đầu tư – Ban Pháp chế

Có thể thấy qua nội dung báo cáo, Thaiholdings đặt trọng tâm vào hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư; duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh chủ chốt. Ngoài ra, trong năm 2023, Thaiholdings đang tiếp cận các dự án và doanh nghiệp có địa bàn tập trung tại các thành phố lớn, trực thuộc TW và các địa phương có thế mạnh về du lịch.

Một trong những công tác trọng tâm trong năm vừa qua là việc triển khai đề án tái cấu trúc giai đoạn 1. Tại hội nghị, Bà Vũ Thanh Huệ – P.TGĐ, đồng thời là người chủ trì đề án đã báo cáo kết quả hoạt động của đề án trong năm 2023 cũng như đưa ra kế hoạch công việc cần triển khai cho năm 2024. Sau 1 năm triển khai, đề án tái cấu trúc đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Sơ đồ tổ chức được kiện toàn để phù hợp với thực tế; 24 quy chế, quy trình, quy định nghiệp vụ đã được HĐQT và Tổng Giám đốc thông qua và ban hành; Các chế độ, chính sách nhân sự được rà soát, điều chỉnh, bổ sung đảm bảo tối đa quyền lợi cho CBNV…..

P.TGĐ Bà Vũ Thanh Huệ tổng kết lại kết quả thực hiện đề án tái cấu trúc năm 2023

Trong phần trình bày trước hội nghị, P.TGĐ – Vũ Thanh Huệ đã đề ra các mục tiêu chính cho từng bộ phận triển khai cho giai đoạn tới: Hoàn thiện và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, quy trình, quy định nghiệp vụ của các Ban mới ; Tiếp tục triển khai thực hiện và đánh giá hiệu quả công tác đánh giá KPIs ; Hoàn thiện phương án số hóa tài liệu, xây dựng trung tâm lưu trữ tập trung và nghiên cứu và xây dựng các nhiệm vụ của đề án tái cấu trúc giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, yêu cầu các phòng ban nghiêm túc thực hiện và hoàn thành đúng deadline đã được phân công trong đề án.

Sau phần báo cáo của các tổ chức, phòng ban, đơn vị, Tổng Giám đốc – Ông Vũ Ngọc Định đã tổng kết lại hoạt động của toàn công ty trong năm 2023. Trong đó, kết quả sản xuất kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu theo định hướng hoạt động của Ban lãnh đạo. Công tác M&A được đẩy mạnh, các dự án bám sát tiến độ và triển khai theo lộ trình đã xây dựng….  Đây là những kết quả khả quan, tạo đà cho việc thực hiện và hoàn thành kế hoạch cho cả năm 2024 tới đây.

TGĐ – Ông Vũ Ngọc Định đã có những chỉ đạo, định hướng sát sao cho năm 2024

Thực trạng của từng đơn vị, phòng ban cũng được Tổng Giám đốc đưa ra và phân tích kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế. “ Luôn có nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan tồn tại song song với mỗi vẫn đề. Nguyên nhân chủ quan đến từ sự thiếu chủ động và chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận. Còn với nguyên nhân khách quan thì là do những thay đổi về thị trường, về chính sách, về văn hoá làm việc tại mỗi vùng miền. Để có thể khắc phục những tồn tại trên đòi hỏi mỗi anh chị em chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, không chỉ đặt mục tiêu hoàn thành mà phải hoàn thành tốt mọi công việc.” Ông Vũ Ngọc Định chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, thay mặt HĐQT và Ban Điều hành, Tổng Giám đốc Vũ Ngọc Định biểu dương các kết quả đạt được trong năm 2023. Đồng thời đề nghị toàn thể Ban Lãnh đạo và CBNV tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt việc triển khai kế hoạch hoạt động cho năm 2024./.