Tin tức

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023

14/07/2023

Ngày 14/7/2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Thaiholdings đã diễn ra Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị đã được nghe báo cáo chi tiết kết quả công tác cũng như những đề xuất kiến nghị từ từng đơn vị, phòng/ban chuyên trách.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ông Phan Mạnh Hùng – TGĐ Thaiholdings cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành để lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban cũng như các công ty trong hệ sinh thái thực hiện tốt công tác chuyên môn và triển khai có hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2023. Trong đó, các hoạt động nằm trong đề án tái cấu trúc tiếp tục được Ban Lãnh đạo quan tâm và theo dõi sát sao. Đặc biệt, việc tăng cường đoàn kết nội bộ, tuân thủ kỷ luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần được tiếp tục nâng cao.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà báo cáo công tác của các tổ chức Đảng – Công đoàn – Đoàn Thanh niên

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác của các tổ chức Đảng – Công đoàn – Đoàn Thanh niên trong chi bộ, Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Đảng viên chi bộ Thaiholdings cho biết, nhìn chung tình hình tư tưởng của CBNV, đảng viên Thaiholdings ổn định, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đầu năm tới nay, chi bộ Đảng phối hợp cùng với Công đoàn và Đoàn Thanh niên cơ sở đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa như chương trình từ thiện tại Viện Huyết học & Truyền máu TW, công tác thăm hỏi CBNV và thân nhân CBNV, các chương trình nâng cao tinh thần đoàn kết và gắn bó tập thể (teambuilding, THD Club, sinh nhật tháng…).Ngay sau phần trình bày của Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, đại diện các phòng ban và công ty thành viên lần lượt báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và đề xuất kế hoạch cho 6 tháng cuối năm của đơn vị mình trước hội nghị.

Ông Vũ Ngọc Định – TGĐ Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc báo cáo hoạt động của EPQ trước hội nghị

 

Bà Nguyễn Thị Lan Anh – P.GĐ Ban Dự án trình bày báo cáo hoạt động của Ban Dự án

Bà Trần Thị Thuỳ Linh – Trưởng phòng Truyền thông báo cáo về hoạt động của Ban Truyền thông & Marketing

Một trong những công tác trọng tâm trong năm nay là việc triển khai đề án tái cấu trúc giai đoạn 1. Tại hội nghị, Bà Vũ Thanh Huệ – P.TGĐ, đồng thời là người chủ trì đề án đã báo cáo kết quả hoạt động của đề án trong thời gian vừa qua cũng như đưa ra kế hoạch công việc cần triển khai cho 6 tháng cuối năm. Trong đó, 7 chuyên đề chính đã triển khai và bước đầu thu nhận được những kết quả rõ rệt: Hoàn thành công tác cơ cấu lại sơ đồ tổ chức; ban hành hệ thống quy chế, quy trình, quy định nghiệp vụ của từng phòng ban; xây dựng và triển khai áp dụng KPIs; tái cấu trúc hình ảnh, thương hiệu và định hình và phát triển văn hoá doanh nghiệp…

P.TGĐ – Bà Vũ Thanh Huệ báo cáo tiến trình triển khai đề án tái cấu trúc giai đoạn 1

Ngoài những thành tựu đạt được, P.TGĐ Vũ Thanh Huệ cũng nhấn mạnh một số tồn tại cần khắc phục trong việc triền khai đề án tái cấu trúc như đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong đề án, chú trọng công tác cập nhật và báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án.

TGĐ – Ông Phan Mạnh Hùng tổng kết lại các hoạt động của toàn công ty

Sau phần báo cáo của các tổ chức, phòng ban, đơn vị, Tổng Giám đốc – Ông Phan Mạnh Hùng đã tổng kết lại hoạt động của toàn công ty trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu theo định hướng của Ban lãnh đạo. Việc xây dựng, sửa đổi bổ sung công tác Tái cấu trúc giai đoạn 6 tháng đầu năm cơ bản hoàn thành, bước đầu đạt được mục tiêu sắp xếp lại doanh nghiệp nhằm tạo ra sức hoạt động hiệu quả và linh hoạt hơn. Công tác M&A được đẩy mạnh, các dự án bám sát tiến độ và triển khai theo lộ trình đã xây dựng… Đây là những kết quả khả quan, tạo tiền đề cho việc thực hiện và hoàn thành kế hoạch cho cả năm 2023.

Thực trạng của từng đơn vị, phòng ban cũng được Tổng Giám đốc đưa ra và phân tích kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Ông Phan Mạnh Hùng chỉ đạo các Phòng/Ban/Đơn vị khi gặp khó khăn vướng mắc không chỉ nêu vấn đề mà cần tìm kiếm các giải pháp, kiến nghị hoặc đề xuất để Ban Lãnh đạo lựa chọn hoặc xem xét điều chỉnh lại nếu cần thiết.  CBNV cần phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo trong công việc để góp phần xây dựng tập đoàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt HĐQT và Ban Điều hành, Tổng Giám đốc Phan Mạnh Hùng biểu dương các kết quả đạt được trong 6 tháng vừa qua. Đồng thời đề nghị toàn thể Ban Lãnh đạo và CBNV tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023./.