Tin tức

ĐHĐCĐ Thaiholdings (THD): Mục tiêu lãi 241 tỷ, đang tiếp cận dự án & doanh nghiệp tại các thành phố lớn, trực thuộc TW, mạnh về du lịch

27/04/2023

Năm 2023, HĐQT Thaiholdings đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.272 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 358 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 241 tỷ đồng.

Ngày 27/4, Công ty Cổ phần Thaiholdings (mã: THD) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, công ty đạt doanh thu 4.112 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 301 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2022, Thaiholdings ghi nhận tổng tài sản 8.275 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn là 2.252 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 6.023 tỷ đồng. Thaiholdings đã thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu và không còn hợp nhất số liệu của một số công ty con vào số liệu của tập đoàn.

Về nguồn vốn, Thaiholdings gia tăng vốn chủ sở hữu thêm 268 tỷ đồng, lên 5.939 tỷ đồng. Đồng thời, tập đoàn giảm 632 tỷ đồng vay dài hạn, giảm 50% số vay ngắn hạn. Qua đó, tổng vay ngắn hạn của Thaiholdings chỉ còn 885 tỷ đồng.

Năm 2023, HĐQT đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.272 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 358 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 241 tỷ đồng.

Để đạt được các mục tiêu trên, HĐQT định hướng tập trung triển khai công tác tái cấu trúc.

Theo đó, trong năm 2023, công ty tập trung trọng tâm vào hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư; duy trì và phát triển các hoạt động SXKD chủ chốt. Thaiholdings đang tiếp cận các Dự án & Doanh nghiệp có địa bàn tập trung tại các thành phố lớn, trực thuộc TW và các địa phương có thế mạnh về du lịch.

Các dự án mà Thaiholdings hiện đang sở hữu gồm: Dự án đô thị và nghỉ dưỡng gần 352 ha ở Phú Quốc; 3,5 ha đất vàng tại số 5 – 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội; 2,7 ha đất ở tại Khu đô thị Xuân Thành, thành phố Ninh Bình…

THD cho biết, việc quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn của cổ đông và nguồn vốn vay… sẽ được công ty đồng thời triển khai.

Đại hội đồng Cổ đông cũng đã thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% .

Cũng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty Cổ phần Thaiholdings còn miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát để kiện toàn bộ máy tổ chức.

Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings nhiệm kỳ 2019– 2024, gồm các ông/bà: Ông Nguyễn Chí Kiên, Chủ tịch HĐQT; Ông Ông Phan Mạnh Hùng, Thành viên HĐQT; Bà Vũ Thanh Huệ, Thành viên HĐQT; Ông Vũ Ngọc Định, Thành viên HĐQT; Bà Trần Thị Thanh Giang, Thành viên độc lập HĐQT.

Đại hội đã bầu Bà Bùi Thị Thanh Nhàn vào vị trí Thành viên BKS. Đồng thời, Bà Nguyễn Thu Vân đã được Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng BKS thay cho Ông Bùi Lê Quang (được từ nhiệm từ tháng 10/2022). Theo đó, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Thaiholdings gồm 3 thành viên: Bà Nguyễn Thu Vân, Trưởng BKS; Bà Dư Thị Hải Yến, Thành viên BKS; Bà Bùi Thị Thanh Nhàn, Thành viên BKS.

Theo Cafef