Tin tức

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021

24/05/2021

Sáng ngày 23/5 vừa qua, Công ty Cổ phần Thaiholdings đã tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cũng như tuân thủ chỉ thị 12 của UBND TP Hà Nội, đại hội đã diễn ra theo hình thức họp trực tuyến.

Việc tổ chức đã được Thaiholdings đảm bảo theo nguyên tắc 5k của Bộ Y tế. Các thành viên tham gia cuộc họp đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và khai báo y tế. Việc sắp xếp hội trường cũng đảm bảo khoảng giữa từng thành viên.

BTC tiến hành đo thân nhiệt 

Sát khuẩn tay

Khai báo y tế

Thaiholdings đã truyền hình trực tiếp diễn biến cuộc họp tới các cổ đông tham gia theo hình thức trực tuyến. Việc thảo luận và đưa ra ý kiến giữa Ban Điều hành và các cổ đông diễn ra thuận lợi với số cổ đông tham dự là 25 cổ đông sở hữu và đại diện cho 319.516.540 cổ phần tương ứng với 91,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến

 Với sự đồng thuận cao của các cổ đông, đại hội đã thông qua các nội dung: BC kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; BCTC năm 2020 sau kiểm toán; Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021; Các tờ trình liên quan miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS, thành viên HĐQT…

Ngoài ra, nhân sự sau ĐHCĐ của Thaiholdings cũng đã có sự thay đổi. Tại đại hội, Thaiholdings đã bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT mới thay cho 2 thành viên đã từ nhiệm trước đấy. Theo đó, HĐQT nhiềm kỳ này của Công ty Cổ phần Thaiholdings gồm: Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Thuyết. Các Thành viên HĐQT : Ông Vũ Ngọc Định, Ông Nguyễn Chí Kiên, Ông Nguyễn Văn Khoa, Ông Nguyễn Văn Dũng và Bà Trần Thị Thanh Giang.