Tin tức

Công ty Cổ phần Thaiholdings đồng hành với Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid 19

05/02/2021

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc sớm đưa vaccine ngừa Covid 19 đến mọi người dân cũng như với mong muốn được chung tay cùng toàn xã hội, ngày 5/2/2021, ông Nguyễn Đức Thụy – Đại diện cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thaiholdings và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã trao tặng số tiền 21 tỷ đồng cho Bộ Y tế để mua vaccine ngừa Covid.

Tại buổi lễ tiếp nhận, thay mặt cho Bộ Y tế, cơ quan thường trực về phòng chống COVID 19, Ban Chỉ đạo Quốc gia Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Thaiholdings cũng như Ngân hàng Liên Việt trong suốt thời gian qua. Có thể thấy rằng sự giúp đỡ đó là hết sức quý báu trong công cuộc chiến đấu với COVID 19 cũng như là đối với người dân để làm sao sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Theo yêu cầu của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ thì vấn đề tiếp cận với vaccine là một trong những ưu tiên của ngành y tế. Liên Việt Post Bank và Thaiholdings là một trong những đơn vị đầu tiên hỗ trợ ngành y tế trong việc tiếp cận được với vaccine, chia sẻ gánh nặng với Chính phủ. Rất mong rằng tới đây, sẽ có nhiều đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục giúp đỡ, đồng hành và lan tỏa tinh thần phòng chống và đẩy lui COVID 19.

Ông Nguyễn Đức Thụy – Đại diện cổ đông lớn cho biết, Thaiholdings và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt rất vinh dự được đóng góp một phần nhỏ trong công tác phòng chống COVID 19 với việc ủng hộ 21 tỷ đồng cho Qũy vaccine ngừa COVID 19. Đây là trách nhiệm của doanh nghiệp không chỉ với xã hội mà còn với người dân Việt Nam. Hy vọng rằng, với việc tiên phong đóng góp của Liên Việt Post Bank và Thaiholdings sẽ có nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân chung tay cùng Chính phủ đẩy lui Covid ra khỏi cộng đồng và sớm đưa vaccine tới mọi người dân trong cả nước.