Tin tức

Cơ cấu lợi nhuận thay đổi tích cực, Thaiholdings báo lãi 337 tỷ đồng năm 2022

31/01/2023

Trong năm 2022, Thaiholdings đã giảm mạnh các khoản vay nợ ngắn hạn và xóa toàn bộ vay nợ dài hạn. Nhờ đó, công ty tiết giảm chi phí lãi vay và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Công ty cổ phần Thaiholdings (Mã chứng khoán: THD)vừa công bố báo tài chính riêng lẻ và hợp nhất quý 4/2022 với những kết quả tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trên báo cáo riêng lẻ lợi nhuận trước thuế quý 4 là 28 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận cả năm lên 304,5 tỷ đồng, tăng trưởng 1,8% so với năm 2021.

Tổng tài sản cũng như tổng nguồn vốn của THD cũng tăng 2%, lên 5.237 tỷ đồng đến từ lợi nhuận tích luỹ trong năm tài chính 2022.

Số liệu trong BCTC Riêng lẻ Quý 4 2022 của Công ty Cổ phần Thaiholdings

Kết quả hoạt động kinh doanh tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.2022, Thaiholdings đạt doanh thu khoảng 688 tỷ đồng, gồm 625 tỷ đồng từ hoạt động thương mại, 50 tỷ đồng từ mảng cho thuê văn phòng và 13,2 tỷ đồng từ lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính tăng trưởng 34%, lên 227 tỷ đồng. Qua đó, công ty đạt lợi nhuận trước thuế 128 tỷ đồng, cao hơn năm trước 177 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế, lợi nhuận sau thuế kỳ này đạt hơn 80 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2022, Thaiholdings ghi nhận doanh thu thuần 4.112 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 337 tỷ đồng. Cơ cấu đóng góp lợi nhuận của THD cũng thay đổi lớn trong năm 2022, khi lợi nhuận năm nay đến chủ yếu từ hoạt động kinh doanh thuần, tập trung vào các mảng thương mại cốt lõi trong khi năm 2021 lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động khác.

Đồng thời, chi phí tài chính của Thaiholdings năm nay giảm mạnh, xuống chỉ còn 104 tỷ đồng trong khi năm trước lên tới hơn 419 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng gần gấp đôi, lên 495 tỷ đồng so với năm 2021 là hơn 276 tỷ đồng. Điều này giúp Thaiholdings đạt 450 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, cao gấp 11 lần năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận khác năm ngoái là 571 tỷ đồng, nhưng năm nay là 2,4 tỷ đồng. Điều này cho thấy trong năm 2022,  công ty đang có lợi nhuận từ những hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính bền vững và ổn định hơn.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản hợp nhất của Thaiholdings là 8.312 tỷ đồng giảm so với năm 2021 là do THD đã thoái vốn tại các công ty con và không hợp nhất tài sản cũng như tổng vốn tại Công ty TNHH MTV Nam Hà, Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển THD. Trong năm qua, Thaiholdings đã tất toán  các khoản vay nợ dài hạn, đồng thời giảm gần một nửa số vay nợ ngắn hạn, xuống chỉ còn 885 tỷ đồng. Đây cũng là lý do giúp chi phí lãi vay năm qua của THD giảm mạnh, trong khi nhiều doanh nghiệp khác trên thị trường gặp áp lực lớn về lãi vay do lãi suất ngân hàng năm qua liên tục tăng.

Cùng với việc giảm mạnh lãi vay, khoản mục “phải trả ngắn hạn khác” của Thaiholdings cũng được giảm từ 763 tỷ đồng xuống chỉ còn 4,1 tỷ đồng.

Theo Tienphong.vn