Ban lãnh đạo

Hội đồng Quản trị

Chức vụ

Họ tên

Năm sinh

Quá trình công tác

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN ĐỨC THỤY

1976

Từ 2008 đến nay:       

Chủ tịch HĐQT của Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup

Từ 2011 đến nay:       

Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Thaiholdings  

 

Thành viên HĐQT

VŨ NGỌC ĐỊNH

1980

2001 – 2008:

Trợ lý Giám đốc tại Doanh nghiệp Xuân Thành

2008 – 2010:

Thư ký tại Tập đoàn Xuân Thái

2011 – 2018:

Chỉ huy trưởng công trường dự án Biển 129 Quảng Nam – Đà Nẵng, Kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Quảng Nam của Công ty CP Thủy điện Quảng Nam

2019 – đến nay:

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Thaigroup và Công ty CP Thaiholdings

Thành viên HĐQT

NGUYỄN CHÍ KIÊN

1978

2006 – 2007:

Kiểm soát viên thuế tại Chi cục thuế huyện Yên Mô, Ninh Bình

2008 – 2012:

Giám đốc tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển Xuân Thái

2013 – đến nay:

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thaigroup

Thành viên HĐQT

VŨ ĐÌNH HƯNG

1979

2006 – 2008:

Chuyên viên môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Việt

2008 – 2009:

Trưởng phòng môi giới

Giám đốc môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Dương

2009 – 2010:

Giám đốc môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông

2011 – 2012:

Giám đốc môi giới tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

2012 – 2013:

Giám đốc môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

2014 – 09/2017:

Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán CV (Tên cũ: Công ty cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh)

03/2018 – nay:

Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

11/2018 – nay:

Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA

01/2019 – nay:

Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Thaiholdings

Thành viên HĐQT

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

1973

Từ 05/1994 đến 07/1995:

Chánh văn phòng dự án kiêm phiên dịch tại Công ty Tư vấn Thiết kế cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam, (Bộ Xây dựng) liên danh với Công ty Soil & Water Ltd., Phần Lan.

Từ 08/1995 đến 01/1996:

Chánh văn phòng dự án kiêm phiên dịch tại Công ty  STUP Consultants Ltd., Ấn Độ.

Từ 02/1996 đến 06/2001:

Kế toán tổng hợp kiêm Chánh văn phòng Công ty tại Công ty Thiết kế và Tư vấn Xây dựng Hà Nội (HADECON Co. Ltd.)

Từ 07/2001 đến T1/2011:

Kế toán trưởng kiêm Chánh văn phòng tại Công ty TNHH Tư vấn Nước và Môi trường (Weli)

Từ 02/2011 đến 03/2017:

Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần Thailand (tên cũ: Cty CP Xuân Thành Land)

Từ 04/2017 đến nay:

Kế toán trưởng kiêm thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Thaiholdings

Ban Điều hành

Chức vụ

Họ tên

Năm sinh

Quá trình công tác

Tổng Giám đốc

VŨ NGỌC ĐỊNH

1980

2001 – 2008:

Trợ lý Giám đốc tại Doanh nghiệp Xuân Thành

2008 – 2010:

Thư ký tại Tập đoàn Xuân Thái

2011 – 2018:

Chỉ huy trưởng công trường dự án Biển 129 Quảng Nam – Đà Nẵng, Kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Quảng Nam của Công ty CP Thủy điện Quảng Nam

2019 – đến nay:

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Thaigroup và Công ty CP Thaiholdings

Phó Tổng Giám đốc

NGUYỄN CHÍ KIÊN

1978

2006 – 2007:

Kiểm soát viên thuế tại Chi cục thuế huyện Yên Mô, Ninh Bình

2008 – 2012:

Giám đốc tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển Xuân Thái

2013 – đến nay:

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thaigroup

Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

1973

Từ 05/1994 đến 07/1995:

Chánh văn phòng dự án kiêm phiên dịch tại Công ty Tư vấn Thiết kế cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam, (Bộ Xây dựng) liên danh với Công ty Soil & Water Ltd., Phần Lan.

Từ 08/1995 đến 01/1996:

Chánh văn phòng dự án kiêm phiên dịch tại Công ty  STUP Consultants Ltd., Ấn Độ.

Từ 02/1996 đến 06/2001:

Kế toán tổng hợp kiêm Chánh văn phòng Công ty tại Công ty Thiết kế và Tư vấn Xây dựng Hà Nội (HADECON Co. Ltd.)

Từ 07/2001 đến T1/2011:

Kế toán trưởng kiêm Chánh văn phòng tại Công ty TNHH Tư vấn Nước và Môi trường (Weli)

Từ 02/2011 đến 03/2017:

Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần Thailand (tên cũ: Cty CP Xuân Thành Land)

Từ 04/2017 đến nay:

Kế toán trưởng kiêm thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Thaiholdings

Ban Kiếm soát

Chức vụ

Họ tên

Năm sinh

Quá trình công tác

Trưởng Ban Kiếm soát

NGUYỄN THỊ VỤ

1956

1985 – 1996:

Cán bộ tín dụng- Trưởng phòng TD-Phó giám đốc tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thị xã Ninh Bình

1997 – 2010:

Trưởng phòng kế toán-Ngân quỹ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Ninh Bình

2011 – 01/2012:

Thành viên HĐQT của Công ty CP Xuân Thành Group

02/2012 – 04/2014:

Giám đốc tài chính tại Công ty CP Chứng khoán Xuân Thành

04/2014 đến nay:

Trưởng ban Kiểm soát tại Công ty CP Tập đoàn Thaigroup

04/2019 đến nay:

Trưởng ban Kiểm soát tại Công ty CP ThaiHoldings

Thành viên Ban kiểm soát

PHẠM QUANG VINH

1976

Từ năm 2003 trở về trước:

Phụ trách kế toán phía bắc trung tâm tại Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel

2004 – 2005:

Cán bộ phòng Tài chính kế toán tại Công ty viễn thông FPT

2007 – 2013:

Phụ trách phòng kiểm soát nội bộ tại Công ty Tài chính điện lực EVNFiance

2014 – 2016:

Kế toán trưởng Công ty dịch vụ vận tảu Oto số 8 - Phó phòng tài chính Công ty Oto TMT tại Tổng công ty Oto Việt Nam Vinamotor (Bộ giao thông vận tải)

2016 – 12/2017:

Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ tại Tập đoàn đầu tư Việt Phương

01/2018 - 08/2018:

Giám đốc Tài chính tại Tập đoàn kinh doanh Đức Hải

09/2018 - 02/2019:

Giám đốc Ban Kiểm soát nội bộ tại Công ty CP Tập đoàn Thaigroup

03/2019 đến nay:

Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty CP Thaiholdings