Ban lãnh đạo

Hội đồng Quản trị

Chức vụ

Họ tên

Năm sinh

Quá trình công tác

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN CHÍ KIÊN

1978

2006 – 2007:

Kiểm soát viên thuế tại Chi cục thuế huyện Yên Mô, Ninh Bình

2008 – 2012:

Giám đốc tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển Xuân Thái

2013 – đến nay:

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thaigroup

02/2020 - đến nay:

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings

 

Thành viên HĐQT

NGUYỄN VĂN THUYẾT

1986

2008 – 2011:

Giám đốc Công ty TNHH Xuân Thành Quảng Nam

2012 – 03/2020:

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuân Thuyết

02/2020 – đến nay:

Thành viên HĐQT  Công ty Cổ phần Thaiholdings

Thành viên HĐQT

BÙI XUÂN THỨC

1977

2000 - 04/2018:

Lao động tự do

04/2018 - đến nay:

Giám đốc Công ty Cổ phần BVM Group

02/2020 - đến nay:

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings

Thành viên HĐQT

VŨ ĐÌNH HƯNG

1979

2006 – 2008:

Chuyên viên môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Việt

2008 – 2009:

Trưởng phòng môi giới

Giám đốc môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Dương

2009 – 2010:

Giám đốc môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông

2011 – 2012:

Giám đốc môi giới tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

2012 – 2013:

Giám đốc môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

2014 – 09/2017:

Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán CV (Tên cũ: Công ty cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh)

03/2018 – nay:

Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

11/2018 – nay:

Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA

01/2019 – nay:

Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Thaiholdings

Thành viên HĐQT

TRƯƠNG ANH TÚ

1992

06/2014 – 12/2014:

Giám sát mại vụ Unilever Việt Nam

01/2015 – 06/2016:

Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh

07/2016 – 09/2018:

Lao động tự do

09/2018 – 09/2019:

Phó phòng IB Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt

11/2019 – đến nay:

Thành viên BLS Công ty cổ phần Lê Bảo Minh

Từ 02/20 đến nay:

Thành viên BKS Công ty cổ phần Lê Bảo Minh

Ban Điều hành

Chức vụ

Họ tên

Năm sinh

Quá trình công tác

Tổng Giám đốc

VŨ ĐÌNH HƯNG

1979

2006 – 2008:

Chuyên viên môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Việt

2008 – 2009:

Trưởng phòng môi giới

Giám đốc môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Dương

2009 – 2010:

Giám đốc môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông

2011 – 2012:

Giám đốc môi giới tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

2012 – 2013:

Giám đốc môi giới tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

2014 – 09/2017:

Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán CV (Tên cũ: Công ty cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh)

03/2018 – nay:

Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

11/2018 – nay:

Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA

01/2019 – nay:

Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Thaiholdings

Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

1977

Từ 10/1999 đến 09/2004:

Phụ trách kế toán Ủy ban Dân tộc và Miền núi

Từ 10/2004 đến 12/2016:

Phó phòng kế toán Công ty CP Du lịch Kim Liên

Từ 01/2017 đến 04/2017:

Phó phòng kế toán Công ty CP - TĐ Thaigroup - VP HN

Từ 05/2017 đến 01/2020:

Kế toán trưởng Công ty CP Tôn Đản Hà Nội

Từ 02/2020 đến nay:

Kế toán trưởng  Công ty Cổ phần Thaiholdings

Ban Kiếm soát

Chức vụ

Họ tên

Năm sinh

Quá trình công tác

Trưởng Ban Kiếm soát

NGUYỄN THỊ VỤ

1956

1985 – 1996:

Cán bộ tín dụng- Trưởng phòng TD-Phó giám đốc tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thị xã Ninh Bình

1997 – 2010:

Trưởng phòng kế toán-Ngân quỹ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Ninh Bình

2011 – 01/2012:

Thành viên HĐQT của Công ty CP Xuân Thành Group

02/2012 – 04/2014:

Giám đốc tài chính tại Công ty CP Chứng khoán Xuân Thành

04/2014 đến nay:

Trưởng ban Kiểm soát tại Công ty CP Tập đoàn Thaigroup

04/2019 đến nay:

Trưởng ban Kiểm soát tại Công ty CP ThaiHoldings

Thành viên Ban kiểm soát

PHẠM QUANG VINH

1976

Từ năm 2003 trở về trước:

Phụ trách kế toán phía bắc trung tâm tại Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel

2004 – 2005:

Cán bộ phòng Tài chính kế toán tại Công ty viễn thông FPT

2007 – 2013:

Phụ trách phòng kiểm soát nội bộ tại Công ty Tài chính điện lực EVNFiance

2014 – 2016:

Kế toán trưởng Công ty dịch vụ vận tảu Oto số 8 - Phó phòng tài chính Công ty Oto TMT tại Tổng công ty Oto Việt Nam Vinamotor (Bộ giao thông vận tải)

2016 – 12/2017:

Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ tại Tập đoàn đầu tư Việt Phương

01/2018 - 08/2018:

Giám đốc Tài chính tại Tập đoàn kinh doanh Đức Hải

09/2018 - 02/2019:

Giám đốc Ban Kiểm soát nội bộ tại Công ty CP Tập đoàn Thaigroup

03/2019 đến nay:

Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty CP Thaiholdings

Thành viên Ban kiểm soát

DƯ THỊ HẢI YẾN 1988

09/2011 - 04/2014:

Nhân viên phòng kế toán Công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn

05/2014 - 04/2017:

Phó ban KSNB Công ty cổ phần Xuân Thành Group

05/2017 - 03/2019:

Phó ban KSNB Công ty CP Tập đoàn Thaigroup

04/2019 - đến nay:

Thành viên Ban Kiểm soát

Người công bố thông tin

Chức vụ

Họ tên

Năm sinh

Quá trình công tác

Người công bố thông tin TRƯƠNG ANH TÚ 1992

06/2014 – 12/2014:

Giám sát mại vụ Unilever Việt Nam

01/2015 – 06/2016:

Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Hưng Thịnh

07/2016 – 09/2018:

Lao động tự do

09/2018 – 09/2019:

Phó phòng IB Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt

11/2019 – đến nay:

Thành viên BLS Công ty cổ phần Lê Bảo Minh

Từ 02/20 đến nay:

Thành viên BKS Công ty cổ phần Lê Bảo Minh